โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เดิมชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดีมัธยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พศ 2537  ด้วยเหตุผล คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้นและเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการระลึกถึง คุณความดีของนายโกวิท  วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0 3851 5941

Triamudomsuksaprengwisutthathibodee school
Tambon Khongpreng
Amphur Muangchachoengsao,Chachoengsao 24000, Thailand. Tel. 0 3851 5941
contact to
: webmaster 

คลิกเพื่อเข้าชม 

ขอเชิญเยี่ยมชม e learning ของโรงเรียน  เชิญ