ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนที่จะเรียนต่อ ม.1

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่รับสมัคร     : 22,23,25,26,27  มีนาคม 2562

                         เวลา 08.30-16.30 น

 สอบคัดเลือก    : 5 เมษายน 2562

                         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ  : 7  เมษายน  2562
และรายงานตัว     เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัว             : 8  เมษายน  2562

                         เวลา 09.00-16.30 น.

รับสมัครนักเรียนที่จะเรียนต่อ ม.4

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่รับสมัคร      : 22,23,25,26,27  มีนาคม 2562

                          เวลา 08.30-16.30 น

 สอบคัดเลือก     : 31 มีนาคม 2562

                         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ  : 6  เมษายน  2562
และรายงานตัว      เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัว             : 9  เมษายน  2562

                          เวลา 09.00-16.30 น.

 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  1. คุณครูไววิทย์   นาถ้ำพลอย โทร 0814103875
  2. คุณครูกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย โทร 0815915129

     โทร  038-515-941  
     Facebookโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี