ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนที่จะเรียนต่อ ม.1

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่รับสมัคร     : 25 – 28  มีนาคม 2561

                         เวลา 08.30-16.30 น

                         ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก    : 31 มีนาคม 2561

                         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ  : 5  เมษายน  2561
และรายงานตัว     เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัว             : 7  เมษายน  2561

                         เวลา 09.00-16.30 น.

รับสมัครนักเรียนที่จะเรียนต่อ ม.4

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่รับสมัคร      : 25 – 28  มีนาคม 2561

                          เวลา 08.30-16.30 น

                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก     : 1 เมษายน 2561

                         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ  : 5  เมษายน  2561
และรายงานตัว      เวลา 09.00-16.30 น.

มอบตัว              : 8  เมษายน  2561

                          เวลา 09.00-16.30 น.

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  1. คุณครูไววิทย์   นาถ้ำพลอย โทร 0814103875
  2. คุณครูกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย โทร 0815915129

     โทร  038-515-941  
     Facebookโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี